Om Faggruppen

NSFs faggruppe for sykepleiere i dermatologi og venerologi har vært en sykepleiergruppe siden 1991. Før det var vi en del av Landsgruppen for pleiepersonell ved dermatologiske klinikker. Fra 1996 ble vi en faggruppe under NSF.

Dermatologisk sykepleier og medlem Anne Lene Helland ved Rikshospitalet i Oslo
Dermatologisk sykepleier og medlem Anne Lene Helland ved Rikshospitalet i Oslo

NSFs Faggruppe for sykepleiere i dermatologi og venerologi har som formål å stimulere og bidra til utvikling, utdanning og forskning innen dermatologisk og venerologisk sykepleie. Faggruppen har også medlemmer som arbeider innenfor kosmetisk dermatologisk sykepleie.