Fag, utdanning og forskning

Fag

Diabetesfaget er stort og interessant! I faggruppen ønsker vi til enhver tid å være med på å løfte frem faget. For å nå våre overordnede mål og formidle solid fagkunnskap, er innfallsvinklene mange.

Vi jobber for

  • utdanning av flere diabetessykepleiere
  • diabetessykepleiere ansatt i kommunale tjenester og på fastlegekontor
  • å øke medlemmenes kompetanse innen diabetessykepleie

Vi jobber med

  • undervisning og informasjon om faggruppens arbeid på undervisningsinstitusjonene
  • å delta på og å arrangere diabeteskurs- og konferanser

FAGTIDSSKRIFT:

Faggruppa vår har ikke et eget fagtidsskrift. Norsk Sykepleierforbunds eget fagblad Sykepleien, publiserer med jevne mellomrom diabetesrelatert stoff, med både fag- og forskningsvinkler.

Våre gode samarbeidspartnere i Diabetesforbundet, gir ut tidsskriftet "DiabetesFag", et tidsskrift for helsepersonell. Her finner du interessante og relevante nyheter. Fagbladet får du ved å være medlem i Diabetesforbundet, eller kjøpe det via deres nettsider.

Fakta og råd

Nyttige fakta og råd om diabetes til pasientgruppa.

Vi vil gjerne ha dine innspill på faglig innhold. Send epost til webansvarlig ; Eli Røed Jensen

Utdanning

Videreutdanning i diabetessykepleie finnes for tiden ved to ulike høgskoler/universitet, på Elverum og i Bergen. Ellers kommer diabetesvidereutdanningen i gang igjen ved Universitetet i Nord i Bodø høsten 2023; https://www.nrk.no/nyheter/nord-universitet-starter-diabetesutdanning-1.16176468

Høgskolen i Innlandet, avdeling Elverum tilbyr videreutdanning for sykepleiere som jobber innenfor kommunehelsetjenesten. Deltid, samlingsbasert halvårsstudium, betalingsstudium. 15 studiepoeng.

Høgskolen Vestlandet, avd. Bergen tilbyr masterutdanning, 120 studiepoeng over 3 år. Nytt studie startet opp høsten 2022. Har du allerede 60 studiepoeng i diabetes-, kardiologisk sykepleie eller annen helsesykepleierutdanning, kan de side 60 studiepoengene tas over 1,5 år.

Forskning

Det forskes kontinuerlig innenfor diabetes, både nasjonalt og internasjonalt. Temaene er mange. Fra å løse "diabetesgåten" med hvorfor, hvordan og vaksineringsmuligheter, til tema rundt diabetesutstyr, fedmeoperasjoner og forebygging av senskader for å nevne noe. Vi skal prøve å holde dere oppdatert på denne siden, men tips oss gjerne ved å sende en på epost til Eli Røed Jensen.

Diabetes forskningsgrupper med mye spennende på gang:

Forskningsgruppa Diabest (Best Paractice Research in Diabetes and other Chronic Conditions), studerer hvordan personer med diabetes opplever sin hverdag, og løser daglige behandlingsutfordringer ved å kombinere intervjudata og pasient-rapporterte data. Sjekk ut deres spennende forskningsprosjekter!

Senter for diabetesforskning, Universitetet i Bergen (UiB)

Senteret er et tverrfaglig diabetesforskningssenter som integrerer klinisk forskning med genetisk storskala-analyser og studier i ulike modellsystemer. Senteret har som mål å utvikle nye diagnostiske verktøy som kan testes i populasjonsbaserte registre og biobanker, og i videre klinisk praksis. Se mer om deres mål og arbeid, samt les om spennende, oppdatert informasjon om ny diabetesforskning!

  • Artiklene handler om bl.a. Diabetes og spiseforstyrrelser og Dialong-studien (pasienter med lang sykdomsvarighet)

    For å legge til enda et element, trykk på plussen i den grå rammen under