På denne siden

Fag, utdanning og forskning

Fag

Diabetesfaget er stort og interessant! I faggruppen ønsker vi til enhver tid å være med på å løfte frem faget. For å nå våre overordnede mål og formidle solid fagkunnskap, er innfallsvinklene mange.

Vi jobber for

  • utdanning av flere diabetessykepleiere
  • diabetessykepleiere ansatt i kommunale tjenester og på fastlegekontor
  • å øke medlemmenes kompetanse innen diabetessykepleie

Vi jobber med

  • undervisning og informasjon om faggruppens arbeid på undervisningsinstitusjonene
  • å delta på og å arrangere diabeteskurs- og konferanser

FAGTIDSSKRIFT:

Faggruppa vår har ikke et eget fagtidsskrift. Norsk Sykepleierforbunds eget fagblad Sykepleien, publiserer med jevne mellomrom diabetesrelatert stoff, med både fag- og forskningsvinkler.

Våre gode samarbeidspartnere i Diabetesforbundet, gir ut tidsskriftet "DiabetesFag", et tidsskrift for helsepersonell. Her finner du interessante og relevante nyheter. Fagbladet får du ved å være medlem i Diabetesforbundet, eller kjøpe det via deres nettsider.

Fakta og råd

Nyttige fakta og råd om diabetes til pasientgruppa.

MASTEROPPGAVER:

Dårlig regulert diabetes – Hva genererer endring?

En kvalitativ intervjustudie som undersøker pasienters erfaring med å endre en langvarig dårlig glykemisk kontroll og danne kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til en slik endring.

Anders Ahlquist
Masteroppgave i master i sykepleie - SYP-3901 - september

ARTIKLER:

COVID-19 undersøkelse blant diabetessykepleiere

Et viktig samarbeidsprosjekt mellom diabetessykepleiere i Europa med undersøkelsen var å få et europeisk perspektiv på virkningen av COVID-19 for de med diabetes, for behandlings- og oppfølgingstilbudet og for diabetessykepleiere i deres arbeid.

Hypoglykemi hos eldre

Hypoglykemi kan forårsake alvorlige helseproblem, forverre aldersrelaterte funksjonshemninger og svakheter. Graue, Hermann og Bævre-Larsen har gjennomført et studie og sett nærmere på dette.

Covid-19 og diabetesmedisiner

Hva vet vi om diabeteslegemidlers påvirkning på forløpet av covid-19 sykdom? Bruken av RAAS-hemmere kan være gunstig, sier Trond G. Jensen

HBA1c, anvendelse og analysekvalitet

En av våre viktigste verktøy for å sikre god blodsukkerkontroll og redusere risiko for senkomplikasjoner ved diabetes. I bioingeniørenes fagblad kan du lese mer om dette.

Munnhelse og diabetes

På Diabetesforum i april 2019 fikk vi nytt informasjon om munnhelse og diabetes. Les artikkelen.

Vi vil gjerne ha dine innspill på faglig innhold. Send epost til webansvarlig

Eli Røed Jensen.

Utdanning

Videreutdanning i diabetessykepleie finnes for tiden ved tre ulike høgskoler/universitet.

Høgskolen i Innlandet, avdeling Elverum tilbyr videreutdanning for sykepleiere som jobber innenfor kommunehelsetjenesten. Deltid, samlingsbasert halvårsstudium, betalingsstudium. 15 studiepoeng.

USN, Universitetet i Sørøst-Norge, avdeling Bakkenteigen i Borre Tilbyr et diabetesstudium som gir 30 studiepoeng, samlingsbasert over to semestre, samling høst og vår. Rettes mot sykepleiere både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Høgskolen Vestlandet, avd. Bergen tilbyr masterutdanning, 120 studiepoeng over 3 år. Nytt studie startet opp høsten 2020. Har du allerede 60 studiepoeng i diabetes-, kardiologisk sykepleie eller annen helsesykepleierutdanning, kan de side 60 studiepoengene tas over 1,5 år.

Forskning

Det forskes kontinuerlig innenfor diabetes, både nasjonalt og internasjonalt. Temaene er mange. Fra å løse "diabetesgåten" med hvorfor, hvordan og vaksineringsmuligheter, til tema rundt diabetesutstyr, fedmeoperasjoner og forebygging av senskader for å nevne noe. Vi skal prøve å holde dere oppdatert på denne siden, men tips oss gjerne ved å sende en på epost til Eli Røed Jensen.

DIABETES FORSKNINGSGRUPPER MED MYE SPENNENDE PÅ GANG:

Forskningsgruppa Diabest (Best Paractice Research in Diabetes and other Chronic Conditions), studerer hvordan personer med diabetes opplever sin hverdag, og løser daglige behandlingsutfordringer ved å kombinere intervjudata og pasient-rapporterte data. Sjekk ut deres spennende forskningsprosjekter!

Senter for diabetesforskning, Universitetet i Bergen (UiB)

Senteret er et tverrfaglig diabetesforskningssenter som integrerer klinisk forskning med genetisk storskala-analyser og studier i ulike modellsystemer. Senteret har som mål å utvikle nye diagnostiske verktøy som kan testes i populasjonsbaserte registre og biobanker, og i videre klinisk praksis. Se mer om deres mål og arbeid, samt les om spennende, oppdatert informasjon om ny diabetesforskning!

  • Artiklene handler om bl.a. Diabetes og spiseforstyrrelser og Dialong-studien (pasienter med lang sykdomsvarighet)

    For å legge til enda et element, trykk på plussen i den grå rammen under