Fagbladet Sykepleiens temanummer i februar/2022

Forside tema diabetes

Hvis ikke, les det her, med mye interessant stoff relatert til både type-1 og type-2 diabetes!