Fag, utdanning og forskning

Siden er under konstruksjon :-)

Fag

Les om sykepleieres erfaringer med bruk av digital medisindispener.

Les artikkelen til Sigrid Nakrem, Marit Solbjør, Ida Nilstad Pettersen og Hanne Hestvik Kleiven.

Utdanning

Siden er under konstruksjon :-)

Forskning

Siden er under konstruksjon :-)