Om faggruppen

Spesialrådgiver innen E-helse og medlem Sølvi Lommerud ved Helse Sør-Øst RHF
Spesialrådgiver innen E-helse og medlem Sølvi Lommerud ved Helse Sør-Øst RHF

Delmål

  • Sykepleiere har kunnskap og kompetanse til å anvende e-helse og velferdsteknologi.
  • Sykepleiere bruker e-helse bevisst for å fremme bruker- og pårørendeperspektiv.
  • Sykepleiere er aktive i utvikling, integrering og bruk av e-helse, velferdsteknologi og andre IKT-verktøy.