Faglig og politisk arbeid

Fagprosedyren "Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring" 

Den reviderte fagprosedyren ble ferdigstilt våren 2018.

Dokumentet "Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi" ble i sin tid utarbeidet av Vibecke Lindøen, Randi Askeland, Linda Ashurst, Wenche Brattebø Fenne og Astrid Berge Reinemo. Revideringen av dokumentet har resultert i fagprosedyren "Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring". Arbeidet har blitt utført av Astrid Berge Reinemo og Wenche Brattebø Fenne. Dokumentet legges ut på helsebiblioteket.no.

Det er et stort og viktig stykke arbeid som nå er utført og faggruppen takker så mye for arbeidet som er lagt ned i revideringen.