Faglig og politisk arbeid

Høringer

Vi får ofte tilsendt høringer som omhandler vårt fagfelt og gjør vårt beste for å svare opp det vi kan. Som medlem av faggruppen kan du få mulighet til å komme med innspill til høringer som sendes ut.

Deltakelse i politiske arenaer

Faggruppen blir invitert til å delta i ulike komiteer og grupper når politiske dokumenter skal utarbeides.

Dette er vi en del av nå

  • Referansegruppe til utarbeidelse om Nasjonalt kompetanseløft for eldre og seksuellhelse

Søsterorganisasjoner i Norden

Faggruppen har flere søsterorganisasjoner i Norden og under her finner du lenke til dem