Årets sykepleier

Alcinda Maria Rudolph

Alcinda Maria Rudolph årets sykepleier i fagområdet geriatri og demens

Den 14. desember var faggruppeleder Tor Engevik på Diakonhjemmet sykehus for å dele ut faggruppens pris på 5000 kr, diplom, blomster samt heder og ære til årets sykepleier i NSFs fagområde for geriatri og demens.

Norge er på verdenstoppen når det gjelder hoftebrudd og det er ca. 9000 personer i Norge får et brudd i øvre femur hvert år. Denne pasientgruppen er sårbar – med mange komorbide tilstander, høyt legemiddelforbruk og høy prevalens av demens. Prognosen er alvorlig. Et strukturert samarbeid mellom spesialister i ortopedi og geriatri gir bedre behandlingsresultat for disse pasientene.

Det var derfor er det en glede å dele ut prisen til Alcinda Maria Rudolph. Alcinda jobber systematisk med ortogeriatri på Diakonhjemmet sykehus for at pasientene der skal få et best mulig behandling og forløp.

Sykepleierkollegaer, overleger og professor Annette Hylen Ranhoff tok ordet og ga gode ord og hyllest til Alcinda og var både glad og stolt over at deres gode kollega fikk prisen. Fagsykepleier Alcinda ble betegnet som en «tante Sofie» som passer på sine kollegaer enten de er sykepleiere, leger eller professorer.

Det ble også fortalt at tidligere pasienter har gitt svært gode tilbakemeldinger på oppfølgningen på Ortogeriatrisk avdeling der Alcinda har sitt daglige virke.

Årets sykepleier 2022 med kollegaer
Årets sykepleier 2022 med kollegaene ved Diakonhjemmet sykehus og Tor Engevik.