Årets sykepleier innen fagfeltet geriatri og demens 2018

Prisvinneren

Den 22. november var faggruppeleder Tor Engevik på en hyggelig samling på NSF sitt fylkeskontor i Rogaland for å overraske og dele ut prisen til årets sykepleier i fagområdet geriatri og demens 2018. Prisvinneren ble Aud Elisabeth Salen som jobber på et sykehjem i Stavanger og sitter i fylkesstyret til NSF i Rogaland. Aud Elisabeth er en dedikert sykepleie som, ifølge forslagsstiller Vivi I. Jacobsson og fylkesleder Nina Horpestad ser de store linjene, samtidig som hun klarer å møte den enkelte pasient på en best mulig måte. Hun jobber for at faget sykepleie skal bli ivaretatt og være styrende for systemet og ikke omvendt. Aud Elisabeth har skrevet kronikker i lokalpressen i Rogaland om viktigheten av god sykepleie.

Aud Elisabeth er en reflektert og engasjert geriatrisk sykepleier. Hun var ferdig utdannet sykepleier i 1992 ved VID Høyskole i Oslo og senere har hun tatt videreutdanning i geriatri ved Universitetet i Stavanger. Aud Elisabeth har lang fartstid som sykepleier innen fagområdet geriatri og demens. Hun har i hele sitt virke arbeidet systematisk for at det skal være ordnede arbeidsforhold for sykepleiere på alle nivåer. Hun viser stor omsorg og respekt for den enkelte pasient og har ifølge kollega Vivi I. Jacobsen, en fin og verdig måte å presentere pasientenes sykdomsbilde på. Hun legger i alle sammenhenger vekt på at hun er en «diakonal og geriatrisk» sykepleier. Hun synliggjør sykepleiertjenesten innen geriatri og demens på en særdeles positiv måte. En rørt Aud Elisabeth takket så mye for prisen og fremhevet at det er sammen vi sykepleiere kan utvikle oss i faget til det beste for pasienten.

Aud Elisabeth er en tydelig, modig og stolt sykepleier og en verdig vinner av prisen årets geriatriske sykepleier 2018.