Gratis medlemskap for alle bachelorstudenter

Styret i faggruppen FGD

Fagområdet geriatri, er den mest komplekse og faglig interessante pasientgruppen som du vil møte på sykehjem, i hjemmesykepleien og de fleste sykehusavdelinger. De eldre får samme sykdommer som alle andre, men de kan ha flere sykdommer samtidig og et annerledes symptombilde. Jeg mener derfor at de beste sykepleierne er de som har kompetanse innen geriatri. Det er dagens sykepleierstudenter som skal utvikle fremtidens eldreomsorg.

NSFs faggruppe for geriatri og demens tilbyr nå gratis medlemskap for alle sykepleierstudenter i NSF som varer ut det året du er ferdig med bachelorstudiet. Meld dere enkelt inn ved å sende ordet geriatri til 02409.

Som eneste faggruppe har vi et tidsskrift som er vitenskapelig indeksert nivå 1 blad som studenter kan henvise til i all oppgaveskriving.

Sjekk et av disse eksemplene eller se flere under Publikasjoner på nettsidens forside.

Det er to utgivelser i året. Vi deler også ut utdanningsstipender og pris til årets sykepleier.

Håper alle kan spre “det glade budskap” til studentmedlemmene.

Hvordan bli medlem? Send sms med kodeord GERIATRI til 02409

Med vennlig hilsen Tor Engevik, leder i NSFs faggruppe for geriatri og demens