Om Faggruppen

Forsker og sykepleier innen geriatri og demens, og medlem, Elin Grønsveen, ved Diakonhjemmet sykehus
Forsker og sykepleier innen geriatri og demens, og medlem, Elin Grønsveen, ved Diakonhjemmet sykehus

Faggruppen ble opprettet på 1990 tallet, og har hatt flere forskjellige navn. I 2005 endret faggruppen navn til Faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens. Vi har et aktivt styre som jobber med å arrangere landskonferanser, gi ut tidsskriftet Geriatrisk sykepleie. Vi deltar i prosjekter, komiteer og grupper. Vi gir høringssvar på sentrale dokumenter som angår vårt fagfelt.

Vi har i dag ti lokalgrupper med egne styrer rundt om i landet, og fem tidligere fylker har kontaktpersoner. I lokalgruppene jobbes det godt med å arrangere kurs for sykepleiere i sine fylker, og de sørger for faglig oppdatering der de er.