Faglig og politisk arbeid

Fagpolitisk påvirkning er en stor del av arbeid som gjøres i Landsgruppen av helsesykepleiere. Det er politisk og faglig påvirkning på ulike nivå, med mange aktører og innenfor et bredt utvalg av tema.

Prosjekter og samarbeid

LaH NSF deltar i mange ulike prosjekter, arbeidsgrupper, råd og utvalg for å utvikle fag. Vi har tett samarbeid med myndigheter, som for eksempel Helsedirektoratet.

LaH Prosjekter 2020
LaH NSF deltar på mange ulike arenaer for å påvirke til en god tjeneste for barn og unge, og deres familie!

Høringer og innspill

Gjennom innspill til høringer påvirker vi tema som omhandler barn, unge og deres familier. LaH svarer på flere høringer hvert år, både i samarbeid med Fag- og helsepolitisk avdeling i NSF og på egen hånd.

Som medlem kan man også sende oss innspill på offentlige høringer. LaH involverer sentralt styre, lokale grupper og ressursgrupper i pågående høringer.

LaH Høringer 2020
Høringer LaH NSF har deltatt på i 2020

Statsbudsjett

Arbeidet med statsbudsjettet pågår hele året, og dette bruker vi mye tid på. Vi spiller inn vårt perspektiv i saker som er relevante for målgruppe, vår tjeneste i kommunene og helsesykepleierutdanningen. Vi deltar på muntlige høringer, leverer skriftlige høringer, har internt samarbeid og etablerer kontakt med politikere.