Etterlengtet kompetansemiljø til Levanger

Helseminister Ingvild Kjerkol, faggruppeleder for landsgruppen av helsesykepleiere Ann Karin Swang og forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Helseminister Ingvild Kjerkol, faggruppeleder for landsgruppen av helsesykepleiere Ann Karin Swang og forsvarsminister Bjørn Arild Gram i Levanger (Foto: Tore Bollingmo)

Swang var invitert som en av hedersgjestene da helseminister Ingvild Kjerkol og forsvarsminister Bjørn Arild Gram i ettermiddag avslørte nyheten i Levanger.

Kunnskapsbasert praksis

– Denne regjeringa er opptatt av folkehelse og vi er opptatt av å forebygge og tidlig innsats. Da trenger vi kunnskapsbasert praksis innenfor disse tjenestene. Derfor bevilger vi penger til et slikt miljø og det er gode grunner til at det skal ligge i Levanger, sa helseminister Ingvild Kjerkol.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram var også på plass i egenskap av at han er en sentral samarbeidspartner i regjeringa og i ledelsen av Senterpartiet.

– Men jeg føler også sterkt eierskap til dette i kraft av min mangeårige kommunebakgrunn. Skolehelsetjenesten og helsestasjonene er en utrolig viktig del av kommunenes helsetjeneste. Det er nødvendig å satse på en faglig videreutvikling av disse miljøene, sa Gram.

– Viktig gjennomslag

– NSF har i lang tid jobbet for et kompetansemiljø for helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det er etterlengtet å få mer forskning og utvikling på feltet. Landsgruppen av helsesykepleiere har sammen med andre krefter i NSF kjempet for et kompetansemiljø helt siden 2008. Så dette er et viktig gjennomslag, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

– Med dette miljøet får helsestasjoner og skolehelsetjenesten styrket sin kompetanse- og fagutvikling. Kompetansemiljø er sårt tiltrengt, sier leder for faggruppen for helsesykepleiere Ann Karin Swang.

Lovet styrking

I AP/SP-regjeringens plattform «Hurdalserklæring» så ble det (på s.53) vedtatt en styrking, og partiene har siden gjentatt lovnaden i flere sammenhenger. I statsbudsjettet som ble langt frem 6. oktober i år, ble dette fulgt opp med øremerkede midler.

– Det øremerkede tilskuddet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten er foreslått styrket med 45 millioner kroner. Ekstra gledelig for oss er det at det også ble satt av 15 millioner til et nasjonalt tverrfaglig kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, forteller Swang. Jordmorforbundet i NSF har også ivret for å få dette på plass.

Levanger

I dag ble det altså avslørt hvor kompetansemiljøet skal ligge og hvor det skal ligge under.

– Som vi har anbefalt hele veien så forankres kompetansemiljøet i Folkehelseinstituttet (FHI). Jeg er veldig glad for at miljøet plasseres under FHI, som vi har et meget godt samarbeid med. I tillegg kan vi med lokalisering i Levanger lettere samhandle med fagmiljøer som HUNT (helseundersøkelser i Nord Trøndelag) og NTNU, avslutter Swang fornøyd.

Fornøyde helsesykepleiere i Levanger
Fornøyde helsesykepleiere i Levanger: Eli Kristin Johansen, Ann Karin Swang og Nina Stiklestad Holmen (Foto: Tore Bollingmo)