Høy aktivitet!

LaH på hjemmekontor

Selv om leder og stab i Landsgruppen av helsesykepleiere har hatt hjemmekontor, har det vært høy aktivitet.

Aktiviteter som å svare på høringer, forberede innspill, lage arrangementer, møte med politikere og svare ut et stort antall henvendelser til oss, er bare noen av aktivitetene som har fylt dagene i januar.

Noen av sakene:

 • Svart ut høring om utviklingsprosessen for faggruppene i NSF.
 • Søkt midler hos Helsedirektoratet til HFU-skolen.
 • Arrangert styremøte i sentralstyre.
 • Gitt bistand til lokale grupper i LaH.
 • Hatt digitale møter med politikere.
 • Hatt mange mediasaker - enda flere kontakter med journalister.
 • Bistått i arbeidet med nytt prosjekt "Fortsatt i trygge hender" som handler om å lage verktøy for helsesykepleiere i barneskolen.
 • Deltatt i prosjektarbeid om helsekartlegging, sammen med Helsedirektoratet
 • Helsesykepleierkongressen 2022 + 2023.
 • Deltatt i innsiktsarbeid om helsesykepleieres henvisningsrett til BUP.
 • Samarbeidsmøter med myndigheter, som Helsedirektoratet og FHI.
 • Gitt faglige innspill til myndigheter, som Utdanningsdirektoratet.
 • Utviklet nettsiden som en del av NSF sin nettside.
 • Drift av SoMe; Facebook og Instagram.
 • Deltagelse i Partnerskap mot Mobbing.
 • Økonomisk drift av faggruppen.
 • Svart ut 13 høringer - interne og offentlige høringer og innspill.

Dette er bare litt av hverdagen i Landsgruppen. Vi er en medlemsorganisasjon som organiserer mange av landets helsesykepleiere. Vi jobber både fagpolitisk, med faglig utvikling i vårt fag og i saker for medlemmene våre.

En stor kampsak for oss er den store helsesykepleiermangelen vi ser ute i kommunene, og det er vi svært bekymret for! Det er ikke nødvendig å lage nye utdanninger og mange nye lavterskeltilbud. Styrk heller det som allerede fungerer!

Styrk helsesykepleierutdanningen

Slik kan vi gi gode lavterskeltjenester til barn og unge, jobbe tett sammen med andre yrkesgrupper og styrke det helsefremmende og universelle arbeidet. Kun slik kan vi avdekke og komme i posisjon til å hjelpe de familiene og barna som trenger hjelp tidlig!