I trygge hender - til skolen

Prosjektgruppa

Gerd Marie Furfjord (Helsesykepleier), Ragnhild Alice Seter (Helsesykepleier) , Ann Karin Swang (leder LaH), Ann-Evy Pettersen (Helsesykepleier), Marit Lund Hansen (Helsesykepleier) og Cecilie Larsen (Psykolog).

Sammen med en tverrfaglig prosjektgruppe har Gerd Marie Furfjord ledet arbeidet med videreføring av "I trygge hender" til et verktøy for bruk i skolen.

- I trygge hender har vært et svært populært verktøy, og vi er glade for å introdusere dette for flere grupper, sier leder for LaH Ann Karin Swang.

Forskning viser at 15 % av barn og unge har vært utsatt for ulike former for vold. Mange barn blir utsatt for og er vitne til ulike former for vold. Verktøyet vil gi barn økt kompetanse rundt vold og overgrep, og er laget for å avverge og avdekke vold og overgrep mot barn. Det gir også kunnskap om hjernens utvikling hos barn som blir utsatt for vold, og er en viktig læringskilde for foreldre.

Leder for LaH, Ann Karin Swang:

- Vi vet at vold og overgrep er et av de største utfordringene innenfor folkehelse i Norge, det er en av de vanligste årsakene til psykisk helse utfordringer. Å ta tak i dette er derfor en viktig funksjon for helsesykepleiere. Pilotstudien viste at prosjektet økte barnas kontaktfrekvens med helsesykepleier om temaer rundt vold. Vi håper derfor verktøyet blir tatt like godt i bruk som "I trygge hender" har vært til nå". Dette er viktig forebyggende arbeid!