LaH i politisk møte

Møte i LaH

Mange kommuner strever i dag med å få tak i helsesykepleiere. Våre medlemmer forteller om slitasje, ubesatte stillinger, mye opplæring av ansatte uten rett kompetanse, stort turnover - i tillegg til store behov hos barn og unge.

SVs Kathy Lie lyttet til vår bekymring over at det mangler over 2000 helsesykepleiere i Norge. Dette vil gi store konsekvenser for kommunehelsetjenesten og ikke minst vår målgruppe: barn og unge. Det vil bli dårligere og mindre fleksible tjenester for nyfødte, små og store barn, ungdom og deres familier.

Det blir lite forebygging og mindre avdekking av utfordrende livssituasjoner, fordi det universelle og lavterskeltilbudet til barn og unge forsvinner.

Tusen takk til SV!