Søsken til barn med komplekse helsebehov

LaH

At helsesykepleiere forsker på eget felt er viktig. Lise-Marie Bergvoll (venstre) og Sunniva Fjelldal (høyre) er gode eksempler på det.

De er utdannet helsesykepleiere, og er i gang med hvert sitt doktorgradsprosjekt ved UiT- Norges Arktiske Universitet. Prosjektene omhandler søsken til barn med komplekse helsebehov. Å vite mer om søsken som pårørende er viktig for helsesykepleiere.

I løpet av de nærmeste ukene vil Landsgruppen av helsesykepleiere sende ut en spørreundersøkelse på mail til sine medlemmer. Denne tar kun 2-4 minutt. Landsgruppen oppfordrer alle å bidra med svar til spørreundersøkelsen.

Forskning er både viktig og relevant for praksis!