Medlemsinformasjon

Kontaktinfo til styret i Hordaland:

Leder: Kristin Naustdal
Adresse: Rugdeveien 24, 5097 Bergen
E-post: kinaust@hotmail.com
Tlf: 992 38 384

Nestleder: Ann-Cathrin Melby
Adresse: Alvøveien 26D, 5179 Godvik
E-post: anncamel@hotmail.com
Tlf: 974 13 407

Kasserer: Linn Rikstad
Adresse: Kringlebotn 375, 5225 Nesttun
E-post: linnlrsn@gmail.com
Tlf: 480 765 23

Sekretær: Inger Anne Bjørnarøy
Adresse: Tranevegen 186, 5238 Rådal
E-post: ingeranneb@hotmail.com
Tlf: 926 17 986

Medlemsansvarlig: Mats Kinn-Mikalsen
Adresse: Flatevød 12, 5118 Ulset
E-post: matskinnmikalsen@gmail.com
Tlf: 971 23 894

Styremedlem: Gudny B. Sæmundsdottir
Adresse: Lerkerinden 61, 5099 Bergen
E-post: gsaem@online.no
Tlf: 970 02 193

Styremedlem: Anne Kristine Muri
Adresse: Johan Hjorts Vei 40, 5081 Bergen
E-post: annemuri@online.no
Tlf: 977 16 324

Styremedlem: Kjersti Berg
Adresse: Edvard Griegs vei 32, 5053 Bergen
E-post: kjerstiuberg@hotmail.com
Tlf: 958 11 806

Varamedlem: Tone Johnsgaard
Adresse: Feråsen 130, 5253 Sandsli
E-post: tone.johnsgaard@hlv.no
Tlf: 908 51 305

Barselpermisjon: Vibeke Hjartøy
E-post: vibekejacobsen_6@hotmail.com
Tlf: 482 99 778