Bli medlem og medlemsfordeler for intensivsykepleiere

Hvem kan bli medlem?

Alle med videreutdanning eller mastergrad i intensivsykepleie kan bli medlem i NSFLIS.

Studenter og pensjonister har lavere kontingent. Kontingent for intensivsykepleiere er 650 kr 2021, og for pensjonister, uføre og studenter 220 kroner per år. 

Bli medlem: send epost til NSFLIS@nsf.no eller klikk her.

Medlemsfordeler

 • Tilhørighet i en lokalgruppe og kan delta på lokal aktiviteter
 • Tilhørighet i den eneste fagorganisasjonen som arbeider for intensivsykepleiernes fag og funksjon i Norge 
 • Stemmerett ved valg av lokale og sentrale styremedlemmer
 • Mulighet for deltakelse og påvirkning på generalforsamling og NSFLIS satsingsområder
 • Rabattert medlemspris på NSFLIS arrangement, inkludert Intensivkongressen
 • Mulighet for å søke om stipend til kurs og konferanser
 • Mulighet for å søke NSFLIS-stipend på kr. 20.000 kr til fagutvikling, spesialisering, fordypning og hospitering
 • NSFLIS eier tidsskriftet Inspira, sammen med operasjonssykepleierne og anestesisykepleierne.

Fagkongress

I 2022 drar vi alle til Trondheim, for å arrangere nordisk intensiv/anestesikongress, NOKIAS sammen med Anestesisykepleierene.

Les mer her: http://www.nokias2022.no

Lokale faggrupper

Lokalt engasjerte intensivsykepleiere over hele landet bidrar til et stort nettverk og et variert tilbud av arrangementer. Fylkeslagene arrangerer ulike seminarer, fagdager/kvelder og fagkafeer, med fokus på både faglig og sosialt påfyll.

Stipend

Faggruppen for intensivsykepleiere har i mange år delt ut stipend slik at medlemmer skal kunne dra på kurs og konferanser. Her søker du kongress stipend

NSFLIS stipend

NSFLIS deler hvert år ut 20 000 kroner til ulike fagutviklingsprosjekter.

Stipendet kan anvendes til: 

 • Faglig spesialisering / utdyping av spesialområde 
 • Hospitering i hensikt faglig fordypning. 
 • Faglige utviklingsarbeider og prosjekter 

Stipendet må brukes innen 1 år etter tildeling. 

Eventuell utsettelse må det søkes særskilt om. En sluttrapport skal sendes NSFLIS leder. NSFLIS kan oppfordre den/ de som får stipend om å søke å få publisert en rapport / artikkel i InspirA. 

Stipendet kan deles mellom flere søkere dersom NSFLIS's landsstyre finner det hensiktsmessig. 

 
For å få tildelt stipend, må du fylle følgende kriterier : 

 • Være medlem av NSFLIS og à jour med kontingent 
 • Vedlegge en fullstendig plan for hva stipendet skal brukes til, inkludert finansieringsplan/budsjett
 • Være aktiv i intensivfaglig arbeid lokalt, på avdeling eller i lokalgruppen.  
 • Arbeide i det kliniske felt, helt eller delvis 

 Søknadsfrist er 1. september hvert år. Søknad sendes til NSFLIS@nsf.no

Stiftelsen Organdonasjons fond til fagutvikling

Stiftelsen Organdonasjon ønsker å stimulere til prosjekter som kan bidra til å oppfylle deres visjon om at alle som trenger det skal få et organ. Gjennom sitt Fond til fagutvikling tilbys midler til prosjekter som bidrar til økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. NSFLIS har nylig inngått et samarbeid med Stiftelsen Organdonasjon om å fremme dette fondet, og vi håper mange anser det som en mulighet til å fordype seg i et spennende tema. SØKNADSFRIST 1. OKTOBER 

Les mer på https://organdonasjon.no/fond

NSF deler også støtte kurs og konferanser

Årets intensivsykepleier 2022

Utmerkelsen «Årets intensivsykepleier» ble første gang utdelt i 2003, og det å bli utnevnt er forbundet med heder og ære.  

Kriteriene er:

 • Medlem av NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere
 • Har arbeidet med intensivfaglig utviklingsarbeid siste år 
 • Rollemodell for kollegaer og studenter
 • Høyt faglig engasjement
 • God klinisk erfaring

Derom du kjenner en intensivsykepleier du mener fyller kriteriene for å bli "Årets intensivsykepleier" fyll ut skjemaet og send til NSFLIS@nsf.no før 1.november 2021

Årets intensivsykepleierleder 2022

NSFLIS har besluttet at det å være leder for intensivsykepleiere er så viktig at vi ønsker å løfte frem en leder/ et leder team som har gjort en god jobb i året som gikk. Det er nytt av året og vi håper at mange har gode kandidater kan vil løftes frem! Fyll ut skjema og send inn til NSFLIS@nsf.no før 1. november

Kriterier

 • Utøver ledelse av god kvalitet, herunder tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom nivå/sektorer 
 • Ivaretar hver enkelt ansatt  
 • Tilrettelegger for og bidrar til et godt samarbeid og et godt arbeidsmiljø 
 • Tar initiativ til og iverksetter forbedring av intensivsykepleiertjenesten og fagutvikling 
 • Er en god rollemodell og inspirator 
 • Opprettholder og videreutvikler høy etisk bevissthet og høy etisk standard blant kolleger og studenter