Bli medlem og medlemsfordeler

Å være medlem i intensivsykepleiernes faggruppe består av:

 • Fagtidsskriftet InspirA fire ganger årlig
 • Lavere deltakeravgift på NSFLIS sine arrangementer
 • Reisestipend til fagkurs og -kongresser
 • NSFLIS-stipend på kr. 20.000 kr til fagutvikling, spesialisering, fordypning og hospitering
 • Lokalgruppene får tilbake deler av medlemskontingenten for å styrke lokal aktivitet

Fagkongress

Sammen med en lokalgruppe arrangerer landsstyret en årlig konferanse over tre dager. Neste fagkongress er i Oslo 15-17 september 2021, før vi setter nesa nordover til Trondheim i 2021, da vi arrangerer NOKIAS.

Noe for deg? Les mer her: www.intensivkongress.no

Lokale faggrupper

Lokalgruppene arrangerer årsmøte i januar, og har egne arrangement som seminarer/fagdager/fagkvelder/fagkafeer som varierer i hvert fylke. Engasjerte intensivsykepleiere over hele landet bidrar til at du har en variert tilbud til arrrangement og nettverk der du bor. Vil du være med?

Hvorfor bør du bli medlem?

 • Intensivsykepleiere som organiserer seg i NSF er med i ett av Norges største fagforbund med over 120.000 medlemmer.
 • Det er ett demokratisk prinsipp at den fagorganisasjonen med flest medlemmer skal ha størst gjennomslagskraft.
 • Vi har kjempet for et femårig masterløp, basert på bachelor i sykepleie. Det vil være med på å sikre intensivsykepleiere en bedre lønn og ikke minst bidra til en god akademisk fagutvikling.

Medlemskap koster kr 620 for ordinære medlemmer
og kr 220 for studenter i videreutdanning og pensjonister.

Du kan melde deg inn via linken nedenfor eller sende SMS til 02409: kode NSFLIS , dersom du er student sender du kode NSFLIS student 2022 07 (avgangs år og måned)

Gratis innmelding etter 1 oktober hvert år

Vi har det beste fagtilbudet for intensivsykepleiere

 • Vi arrangerer kurs og konferanser, og flere av dem er gratis for medlemmer.
 • NSF tilbyr våre medlemmer tre millioner til kurs- og konferansestøtte årlig. Det gjør det blant annet mulig for medlemmer å reise på kurs og konferanser nasjonalt og internasjonalt.
 • NSFs forskerstipend er for sykepleiere og intensivsykepleiere i forskerutdanning. NSF kan her bidra med mer enn 100.000 kr for hvert enkelt medlem. 
 • NSFs forskerstipend er for sykepleiere og intensivsykepleiere i forskerutdanning. NSF kan her bidra med mer enn 100.000 kr for hvert enkelt medlem. 
 • Vi kan også tilby våre medlemmer med mastergradskompetanse, og som arbeider med ulike former for kunnskapsutvikling, et skriveseminar på Lesvos i Hellas. NSF dekker mesteparten av utgiftene.
 • Vi kan også tilby våre medlemmer med mastergradskompetanse, og som arbeider med ulike former for kunnskapsutvikling, et skriveseminar på Lesvos i Hellas. NSF dekker mesteparten av utgiftene.
 • Intensivsykepleiere som er medlem i NSF kan søke om godkjenning som klinisk spesialist. NSF anerkjenner en systematisk videreutvikling av kompetanse gjennom praksis, veiledning, teoretiske studier og kurs. Godkjenningsordningen er et gratis medlemsgode. For å få godkjenningen må du ha vært medlem i NSF sammenhengende de tre siste årene.

Stor slagkraft

Med over 120.000 medlemmer og et stort og profesjonelt sekretariat får vi gjennomslag for de store viktige sakene som gjelder intensivsykepleieryrket og utdanningen.

Som medlem i faggruppen er du en del av landets fjerde største fagforbund. Vi er også en del av UNIO, som er landets nest største hovedorganisasjon.

Akkurat som intensivsykepleiere i store deler av verden mener vi å ha større påvirkning når vi står sammen i et større fellesskap, sammen med jordmødre, spesialsykepleiere og sykepleiere.

I tillegg til å være et stort og slagkraftig nasjonalt fellesskap som er opptatt av helsetjenestens store og små spørsmål, er vi opptatt av å være tett på fagmiljøet og har mange aktive lokallag i fylkene.

Fagtidskrift

Du får fagtidsskriftet InspirA tilsendt fire ganger i året.
InspirA er et fagblad ment å gi deg som intensivsykepleier innsikt i ny forskning og fagstoff innen intensivsykepleie, i tillegg til tips om hva som foregår innenfor faget både i innland og ute i verden.

Tidsskriftet Sykepleien kommer med 12 utgivelser i året, og består av et magasin, en utvidet utgave for nettbrett og daglig oppdaterte nettsider for pc og mobil. Sykepleien utøver saklig, uavhengig og kritisk journalistikk, og er en viktig formidler av fag- og forskningsartikler for sykepleiere. Tidsskriftet jobber for å stimulere til engasjement og meningsbrytning.

I tillegg utgis Sykepleien Forskning som et bilag til Sykepleien fire ganger i året. Dette inneholder vitenskapelige artikler og forskningsformidling. Både Tidsskriftet Sykepleien og Sykepleien Forskning inneholder regelmessig godt og relevant stoff for intensivsykepleiere.

NSFs egen nettbutikk inneholder et stort utvalg medlemsprodukter til svært gunstige og konkurransedyktige priser.

Følg oss på sosiale medier

Følg oss på Facebook, Twitter og Instagram hvor vi legger vi regelmessig ut nytt fagstoff.