På denne siden

Fag, utdanning og forskning

Fag

NSFLIS forsknings-og utdanningsutvalg

Mandatet til forsknings- og utdanningsutvalg er å samarbeide med NSFLIS landstyre ved å arbeide med saker for og til landsstyret. Det innebærer både å utarbeide egne saker, og å jobbe med delegerte utdannings- og forskningssaker som er viktige for NSFLIS/NSF.

Funksjon- og ansvarsbekrivelse for intensivsykepleiere

NSFLIS generalforsamling vedtok i 2017 ny funksjon- og ansvarsbeskrivelse for intensivsykepleiere.

Rammeverk for kvalitetsmål i intensivsykepleie

Utdanning

Lyst til å bli intensivsykepleier?

For å bli intensivsykepleier må du først ha en bachelor i sykepleie og deretter ha jobbet to år som sykepleier.

Hvor kan man bli intensivsykepleier?

Forskning

InspirA

InspirA er et fagfellevurdert tidsskrift, nivå 1, som utgis fire ganger årlig til alle medlemmer av Anestesisykepleierne Norsk Sykepleierforbund (ANSF) og NSFLIS.

At InspirA er løftet til nivå 1 er et positivt løft for forskning og fagutvikling for anestesi- og intensivsykepleiere.

Vi oppfordrer til innsending av forskningsartikler for publisering i vårt nye nasjonale fagfellevurderte tidsskrift.

Forfatterveiledning legges ut på våre nettsider, på ANSF sine nettsider og samt på egen Facebook side «InspirA - Journal of Anesthesia and Critical Care Nursing».

Artikler i tråd med retningslinjene, sendes på epost til redaktør Ann-Chatrin Leonardsen.