Medlemsinformasjon

Kontaktinfo til styret i Troms:

Leder: Rita Paulsen, tlf: 918 36 631

Nestleder: Martha Thorsen Bogstrand

Kasserer: Line Yttervik Jenssen

Sekretær: Kamilla Lauritzen

Styremedlem: Stina Lin Olsen

Styremedlem: Aga Trine Amundsen

1. Varamedlem: Johansen Aida