Statistikk knyttet til pasientens behov for intensivsykepleie

SVG
Illustration av en leder. [Illustrasjon: Martina Paukova]

Fra 2011 er Nursing Activities Score (NAS) brukt for å gi statistikk knyttet til pasientens behov for intensivsykepleie. NAS kan brukes alene eller kombineres med data fra andre skåringsverktøy som for eksempel NEMS.

Pasienter på overvåkings-, postoperativ- og intensivavdelinger gis en skår per vakt eller per døgn av sykepleieren som har pasientansvar. Både barn og voksne kan skåres.

I dag finnes NAS i flere elektroniske kurver som for eksempel MetaVision. Dataene registreres raskt (liten arbeidsinnsats) og kan så brukes i aktivitetsdata, ressursbruk, økonomi og til bemanning. Det er også aktuelt å sende inn data til kvalitetsregisteret for intensivpasienter.

Årsrapporten fra 2019  inneholder de enhetene som velger å sende inn data. Mange andre enheter i landet har data, men sender ikke disse til registeret. Undervisning til personell bør være på ca. 2 timer med pasient-case hvor det øves i å skåre. Deretter rekommanderes en årlig oppdatering.

Siv K Stafseth, Fagutviklingssykepleier og PhD ved Postoperativ og intensivavdelingen, Akuttklinikken Oslo universitetssykehus, kan kontaktes sistaf@ous-hf.no, tlf 99266142.

Det finnes mange studier om NAS i Europa og verden.

Vil du lese mer?

Stafseth S. “Assessment of Nursing intensity with Nursing Activities Score in Norwegian Intensive Care Units” Avhandling ved UiO 2019 https://www.duo.uio.no/handle/10852/71047

Margadant C, Wortel S, Hoogendoorn M, Bosman R, Spijkstra JJ, Brinkman S, de Keizer N. “The Nursing Activities Score Per Nurse Ratio Is Associated With In-Hospital Mortality, Whereas the Patients Per Nurse Ratio Is Not.” Crit Care Med. 2020 Jan;48(1):3-9. doi: 10.1097/CCM.0000000000004005. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31841450/

Bruyneel A, Gallani M-C, Tack J, d'Hondt A, Canipel S, Franck S, Reper P, Pirson M. «Impact of COVID-19 on nursing time in intensive care units in Belgium” Intensive and Critical Care Nursing,Volume 62,2021. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964339720301701

Lucchini A, De Felippis C, Elli S, Schifano L, Rolla F, Pegoraro F, Fumagalli R. “Nursing Activities Score (NAS): 5 years of experience in the intensive care units of an Italian University hospital.”

Intensive Crit Care Nurs. 2014 Jun;30(3):152-8. doi: 10.1016/j.iccn.2013.10.004. Epub 2013 Dec 25.

Lucchini A, Elli S, De Felippis C, Greco C, Mulas A, Ricucci P, Fumagalli R, Foti G. “The evaluation of nursing workload within an Italian ECMO Centre: A retrospective observational study.” Intensive Crit Care Nurs. 2019 Dec;55:102749. doi: 10.1016/j.iccn.2019.07.008. Epub 2019 Aug 7.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31400831/