Statistikk knyttet til pasientens behov for intensivsykepleie

Illustration av en leder. [Illustrasjon: Martina Paukova]

Fra 2011 er Nursing Activities Score (NAS) brukt for å gi statistikk knyttet til pasientens behov for intensivsykepleie. NAS kan brukes alene eller kombineres med data fra andre skåringsverktøy som for eksempel NEMS.

Pasienter på overvåkings-, postoperativ- og intensivavdelinger gis en skår per vakt eller per døgn av sykepleieren som har pasientansvar. Både barn og voksne kan skåres.

I dag finnes NAS i flere elektroniske kurver som for eksempel MetaVision. Dataene registreres raskt (liten arbeidsinnsats) og kan så brukes i aktivitetsdata, ressursbruk, økonomi og til bemanning. Det er også aktuelt å sende inn data til kvalitetsregisteret for intensivpasienter.

Årsrapporten fra 2019  inneholder de enhetene som velger å sende inn data. Mange andre enheter i landet har data, men sender ikke disse til registeret. Undervisning til personell bør være på ca. 2 timer med pasient-case hvor det øves i å skåre. Deretter rekommanderes en årlig oppdatering.

Siv K Stafseth, Fagutviklingssykepleier og PhD ved Postoperativ og intensivavdelingen, Akuttklinikken Oslo universitetssykehus, kan kontaktes sistaf@ous-hf.no, tlf 99266142.

Det finnes mange studier om NAS i Europa og verden.

Vil du lese mer?

Stafseth S. “Assessment of Nursing intensity with Nursing Activities Score in Norwegian Intensive Care Units” Avhandling ved UiO 2019 https://www.duo.uio.no/handle/10852/71047

Margadant C, Wortel S, Hoogendoorn M, Bosman R, Spijkstra JJ, Brinkman S, de Keizer N. “The Nursing Activities Score Per Nurse Ratio Is Associated With In-Hospital Mortality, Whereas the Patients Per Nurse Ratio Is Not.” Crit Care Med. 2020 Jan;48(1):3-9. doi: 10.1097/CCM.0000000000004005. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31841450/

Bruyneel A, Gallani M-C, Tack J, d'Hondt A, Canipel S, Franck S, Reper P, Pirson M. «Impact of COVID-19 on nursing time in intensive care units in Belgium” Intensive and Critical Care Nursing,Volume 62,2021. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964339720301701

Lucchini A, De Felippis C, Elli S, Schifano L, Rolla F, Pegoraro F, Fumagalli R. “Nursing Activities Score (NAS): 5 years of experience in the intensive care units of an Italian University hospital.”

Intensive Crit Care Nurs. 2014 Jun;30(3):152-8. doi: 10.1016/j.iccn.2013.10.004. Epub 2013 Dec 25.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24370275/

Lucchini A, Elli S, De Felippis C, Greco C, Mulas A, Ricucci P, Fumagalli R, Foti G. “The evaluation of nursing workload within an Italian ECMO Centre: A retrospective observational study.” Intensive Crit Care Nurs. 2019 Dec;55:102749. doi: 10.1016/j.iccn.2019.07.008. Epub 2019 Aug 7.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31400831/