Årets intensivsykepleier 2022

årets intensivsykepl 2022

Prisen «Årets intensivsykepleier» ble første gang utdelt i 2003. Å bli utnevnt til årets intensivsykepleier er forbundet med heder og ære. Medlemskap, god klinisk erfaring, rollemodell for kollegaer og studenter, høyt faglig engasjement, arbeid med intensivfaglig utviklingsarbeid og være visjonær på fagets evne er kriterier for utnevnelsen. Kåringen er en positiv måte å profilere intensivsykepleiefaget på, og er et flott tiltak for å løfte frem både faglig innsats, engasjement, erfaring og kompetanse.

Årets intensivsykepleier gjennom tidene.

2003: Sissel Lisa Storli (Troms)

2004: Grete Røskestad Hauge (Buskerud)

2005: Hege Selnes Haugdahl (Nord-Trøndelag)

2006: Knut Dybwig (Nordland)

2007: Bernt Henrik Thorsen (Oslo)

2008: Hilde Wøien (Oslo)

2009: Marit Møkleby (Akershus)

2010: Siv K. Stafseth (Oslo)

2011: Gro Landfald (Oslo)

2012: Liv Stanghelle (Østfold)

2013: Kari Bue (Akershus)

2014: Anne Sissel Dyrstad (Rogaland)

2015: Britt Elin Fredriksen (Oslo)

2016: Lisbet Narvestad Grenager (Akershus)

2017: Ellen Granerud (Oslo)

2018: Solveig Ro (Telemark)

2019: Torunn L. Hansen (Sør-Trøndelag)

2020: Aslaug Hjelset (Oslo)

2021: Inger Johanne Finnstrøm (Akershus)

2022: Bjørg Oddny Møllerhagen (Innlandet)