Bruk av dagbok til pasienter ved norske intensivavdelinger

dagbok til intensivpasienter

Bilde av forside

Pasienter som behandles i intensivavdelinger har ofte fragmenterte, kaotiske og følelsesmessige sterke minner fra behandlingsforløpet. Plager som angst, depresjon og symptomer på posttraumatisk stress, er funnet å kunne tilskrives slike erfaringer. Dagboken til pasienten blir ført i penn av sykepleieren ved sengen og er en mulig kilde for pasienten til i ettertid å få forståelse for sykdomsforløpet og egne opplevelser. Forfattere er Sissel Lisa Storli, Ragne Sannes Eskerud, Eva Gjengedal, Anny Norlemann Holme og Hildegunn Synnevåg.