Det er typisk intensivsykepleier å være best i klassen!

Espen og Paula

Paula Lykke, leder Intensivsykepleierne NSF og Espen Gade Rolland, leder SPoR

Sykepleien har gjort en undersøkelse blant sykepleiere som har tatt doktorgrad, og det at halvparten av disse har videreutdanning innen intensivsykepleie eller psykisk helse og rus er gode nyheter for disse fagmiljøene.

Les mer i Sykepleien