Er du den vi trenger?

En illustrasjon av en hjemmesykepleier, en anestesisykepleier og en sykepleier på datamaskin. Illustrasjon: Martina Paukova.

Redaksjonsmedlemmene i Inspira skal være enten hhv anestesi-, operasjon- eller intensivsykepleier, og bør fortrinnsvis ha en doktorgrad (evt lengre erfaring med egen publisering/vurdering av forskningsartikler). Vi har nå behov for en intensivsykepleier til i redaksjonen, idet Brita Fosser Olsen ga seg ved nyttår.

Inspira har eksistert som fagtidsskrift i flere tiår, som et samarbeid mellom faggruppene for anestesi og intensiv. I 2019 ble tidsskriftet godkjent på nivå 1, med fagfellevurdering, og operasjon ble inkludert i samarbeidet. 1.mars 2021 ble tidsskriftet lansert digitalt via Cappelen Damm Akademisk.

Tidsskriftet formidler fagartikler, forskningsartikler og kunnskapsoppsummeringer innen anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie​- open access, og på nordisk/engelsk språk.

Redaktør: Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen​

Redaksjon: Anne-Mette Nygaard (intensiv), Arvid Steinar Haugen (anestesi), Signe Berit Berntsen (operasjon), Marianne Stensvehagen​ (operasjon)

Redaksjonsråd: Vigdis Schnell Husby (operasjon), Berit Valeberg (anestesi), Marit Leegaard (anestesi), Asgeir Litlére Moi, (intensiv) Pål Andre Hegland (intensiv)

Som medlem i redaksjonen bistår du redaktør med å vurdere faglig relevans og kvalitet for artikler som kommer inn- innenfor egen spesialitet. I tillegg bistår du med den endelige godkjenningen før publisering. Tidsbruk vil avhenge av hva slags artikler som kommer inn, men er avgrenset til 1. ved innsending og 2. rett før publisering. Redaksjonsmedlemmene mottar et symbolsk honorar for innsatsen årlig.

Redaksjonsrådets medlemmer bistår med å profilere tidsskriftet på ulike arenaer.  

Det å sitte i redaksjonen/redaksjonsrådet for et nivå 1 tidsskrift kan anses som akademisk meritterende.

Link til tidsskriftet: https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/index

Om du synes dette høres interessant ut kan du enten ta kontakt med leder for Intensivsykepleierne eller redaktør Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen på inspira789@gmail.com