Intensivkongress 2023

Intensivkongress 2023, Tønsberg

Fullsatt sal i Oseberg Kulturhus.

Lokalgruppen i Vestfold og Telemark hadde gleden av å arranger intensivkongressen "Should I stay, or should I go" i Tønsberg 2023 i samarbeid med Intensivsykepleierne NSF, forsking og utdanningsutvalget. Nesten 500 intensivsykepleiere fra hele landet ble samlet. Takk til alle som bidro til å gjennomføre kongressen, og særlig hovedsponsor Medidyne.

Tematikken for årets kongress omfattet ivaretagelsen av intensivsykepleierne, og tema fra deres hverdag ble belyst med mange gode foredragsholdere gjennom et variert program.

Onsdag i forkant av kongressen ble ledere, pedagoger og fagutviklere samlet til respektive seminar.

Generalforsamling
Årets generalforsamling ble gjennomført og nytt styre innstilt.

Kåringer
Årets intensivsykepleier: Catrin Wasenius
Årets intensivsykepleierleder: Anita Skau Christoffersen
Årets æresmedlemme: Anne Eikeland og Dag-Gunnar Stubberud

Prisen for beste kvalitetsforbedringsarbeid ble tildelt Naylah Sørli, Ellen Klavestad Moen og Brita Fosser Olsen for prosjektet "den hypoterme pasienten på postoperativ- Et kvalitetsforbedringsprosjekt".

Posterprisen for beste forskningsprosjekt ble tildelt Azhar Abdi-kafi og Celina Bokneberg Intensivsykepleiernes kompetanseutvikling under Covid-19 pandemien -en kvalitativ studie.

Fagutviklingsstipend ble gitt til Sara Nygaard for å bidra til at hun får presentert sitt prosjekt "Subjective memory failure in Critical care nurses recovering from SARS-CoV-2 infection" med poster på ICOH Scientific Committee on Occupational Health for Health Workers I New York oktober 2023.

Fagutviklingsstipend ble også tildelt Maria Wang Mikkelsen og Sofie Lykke Herbros prosjekt om semistrukturert samtaleverktøy for oppfølging av intensivpasienter. Stipendet går til å undersøke erfaringene i bruk av dette verktøyet.