Intensivsykepleierne NSF sitt ledernettverk! 

2023 ledernettverk

Velkommen fra 10:00 for litt frukt og mingling.

11:00-11:45 Den profesjonelle samtalen

Geir-Egil Løken Geir-Egil Løken er politioverbetjent ved seksjon for organisert kriminalitet ved KRIPOS.

12:00-12:45 Ansvars- og oppgavedeling i et sykepleieperspektiv

Edith R. Gjevjon Professor og professor II, Bacheloravdelingen, Lovisenberg diakonale høgskole og UiT Norges arktiske universitet.

12:45-13:30 Lunsj

13:30-14:15 Bemanningsløsninger på intensiv- prosjekt serviceassistent

Sylvi Vullum seksjonsleder hos Akershus universitetssykehus, intensivsykepleier

14:30-15:15 Utdanning, spesialistgodkjenning og ledelse

Bente Lüdeman Fagsjef Norsk Sykepleierforbund, anestesisykepleier

15:15-16:00 Samsnakk og avslutning

Dersom du har en kollega eller venn i intensivverden som ikke har mottatt invitasjon kan du gjerne sende videre til hen. Sett meg gjerne på kopi.

Det er begrenset med antall plasser så meld deg på i dag! Klikk på linken: https://kurs.nsf.no/courses/16307/link