Intensivsykepleierne NSF VALG

INSF

Inntesivsykeplierne NSF logo

  • Ønsker du å bidra til å videreføre Intensivsykepleiere NSFs visjoner?
  • Ønsker du å være med å skape fagets fremtid?
  • Vi søker både deg som er nyutdannet eller innehar lengre erfaring som intensivsykepleier.

På generalforsamlingen 2023 skal det velges kandidater til:

  • Landsstyret (Leder, medlemmer og varamedlemmer)
  • Forsknings- og utdanningsutvalget
  • Nominasjonskomiteen

Vi ønsker kandidater i fra hele Norge fra både praksis, utdanning og med forskningskompetanse.

Å engasjere seg for intensivsykepleierne NSF er et meningsfullt arbeid som både vil gi deg bedre kunnskap om intensivsykepleiefaget, men også nettverk på tvers av Norges intensivvirksomhet.

Vi er nå i etterkant av pandemien i en situasjon hvor rekruttering av intensivsykepleiere er viktig for å beholde god kvalitet i pasientbehandlingen.

Du kan gjøre en forskjell ved å engasjere deg for å gi intensivsykepleiere gode vilkår!

Lurer du på hva vervene innebærer? Det vil bli publisert informasjonsmateriale på sosiale media i løpet av vinteren.

Dersom du har lyst å bidra? Ta kontakt med leder i nominasjonskomiteen Marte-Marie Wallander Karlsen. Du kan også se på denne filmen for å få informasjon.

Har du noen andre kollegaer du tenker kunne passet inn i et verv? Send gjerne tips også om dette til leder i nominasjonskomiteen, så hun kan ta kontakt og snakke med personen det gjelder.

Meld deg til leder i Nominasjonskomiteen Marte-Marie Wallander Karlsen på marte-marie.karlsen@ldh.no. Har du spørsmål ta også kontakt på telefonnummer 97190283.

Skal du stille til valg?

Da skal du bruke denne lenken.