Medlemene har vedtatt nytt navn!

INNtensivt i Innlandet 2022

Dette navnet har faggruppen hatt siden starten i 1978.

GF ble gjennomført digitalt ved hjelp av Easymeet, og det ble votert over vedtektsfestet navn av faggruppen Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere, forkortet NSFLIS.

Her kan du se saksdokumentet i sin helhet.