Om faggruppen

Intensivsykepleier og medlem Kari Bue ved Rikshospitalet i Oslo
Intensivsykepleier og medlem Kari Bue ved Rikshospitalet i Oslo

Intensivsykepleierne NSF ble stiftet i 1978 og har over 3000 medlemmer. Gjennom over førti år har faggruppen vokst, og etablert seg som et faglig sterkt nettverk for intensivsykepleiere i hele landet. Intensivsykepleierne NSF er en viktig politisk aktør i helse- og samfunnsdebatten.

Intensivsykepleierne NSF jobber med fagpolitiske spørsmål, og er møteplassen for engasjerte intensivsykepleiere og intensivsykepleierstudenter.

Faggruppen har et landsstyre og et forsknings- og utdanningsutvalg som begge velges på faggruppens generalforsamling. Generalforsamlingen arrangeres annen hvert år, og er faggruppens høyeste beslutningsorgan. Her vedtar faggruppens medlemmer organisering, satsninger og politisk retning for hver periode.

Prinsipprogram

Intensivsykepleierne NSF er en organisasjon av og for intensivsykepleiere. Faggruppen har som hovedmålsetning å ivareta og videreutvikle intensivsykepleie som fag og funksjonsområde. Intensivsykepleierne NSF skal ifølge formålet følge NSFs formål og prinsipper, og vektlegge det som er av generell eller har spesiell gyldighet for faggruppens virkeområde.  

Prinsipprogrammet fastsetter grunnprinsippene til organisasjonen, og Intensivsykepleierne NSF prinsipprogram ble vedtatt 2021.

Prinsipprogram Intensivsykepleierne

Intensivsykepleierne NSF vedtekter

Intensivsykepleierne NSF lokalgrupper

I tillegg har faggruppen 19 lokalgrupper fordelt fylkesvis. Her etableres lokale nettverk av intensivsykepleiere og det arrangeres fagdager, fagkafeer og det gjennomføres ulike typer faglige prosjekter. Dette gir intensivsykepleiere lokale nettverk over hele landet.

Presiseringer for Intensivsykepleierne NSF lokalgrupper

Intensivsykepleierne NSF har laget en veileder for lokalgruppeledere. Her finner du nyttig informasjon om styrearbeid i en lokalgruppe. Husk at du må være innlogget for å få tilgang til siden.