Fag, utdanning og forskning

Kurs

Gynzonekurs

Vi arrangerer kurs i samarbeid med Gynzone, disse publiseres i NSFs kurskalender.

Fag

Jordmorboka

Jordmorforbundet NSF sørget for den første Jordmorboka på norsk, som brukes på jordmorutdanningene i Norge. Den har vi nå revidert og lansert som App. Appen er gratis for de som allerede har kjøpt boka.

Fag- og forskningsartikler

Fagbladet Jordmora gis ikke lenger ut på papir, men artikler publiseres nå på Sykepleien.no.

For innlegg/kronikker generelt anbefaler vi rundt 3 500–4000 tegn, men i enkelte tilfeller noe lengre.

For fagartikler/masteroppgaver så bør ikke artikkelen være lengre enn 15000 tegn.

Vi oppfordrer dere til å publisere fag- og forskningsartikler slik at vi sammen utvikler vårt eget fag. Sykepleien forskning er et fagfellevurdert tidsskrift og en eget kanal for artikkelpublisering.

Kampanjen #JordmorKan

Jordmorforbundet har utviklet kampanjen #JordmorKan for å vise bredde i jordmorfaget overfor politikere og andre hva vi faktisk jobber med og kan.

En jordmor kan alle deler av kvinners reproduktive helse, svangerskap, fødsel, barseltid. Jordmødrenes fagfelt strekker seg i hele spekteret fra pubertet til overgangsalder.

Kampanjen Kloke valg

Jordmorforbundet har sluttet seg til grunnprinsippene i "Kloke valg"-kampanjen. Dette for å bidra til en holdningsendring rundt antatt unødvendige undersøkelser og behandlinger innen jordmorfaget.

Jordmødre er flinke til å ta ansvar for egen praksis, og det er naturlig for NSF å støtte en slik kampanje med fokus på pasientsikkerhet og reduksjon av variasjon i jordmortjenesten.

Plakater er sendt ut til alle fødeavdelinger og helsestasjoner i 2021.
Hvis ditt arbeidssted savner plakater, ta kontakt på jordmor@nsf.no .

Utdanning

Har du lyst til å bli jordmor eller ta master påbygging?

Det er per januar 2023 seks utdanningssteder for master i jordmorfag i Norge. Her er oversikt over studietilbudene du kan ta for å bli jordmor.

Nyhetsbrev

Oppdater e-postadressen din på Min side, så mottar du nyhetsbrev med nyhetssaker og fagstoff fra oss hver måned.