Faglig og politisk arbeid

Noen av de viktigste sakene vi har fått gjennomslag for

  • 1:1 omsorg til kvinner i aktiv fødsel
  • Jordmorutdanningen har blitt et masterløp
  • Utdanningskapasiteten for jordmødre er økt med en ekstra utdanning fra 2019 og vi jobber for mer
  • Øremerkede midler til kommunal jordmortjeneste
  • Viktige gjennomslag i justert oppdragsdokument
  • Utprøving av kombinasjonsstillinger

Vi er en betydelig samfunnsaktør, som får bred mediedekning for viktige jordmorsaker. Akkurat nå jobber vi med mange dagsaktuelle saker som du kan lese om i sosiale media, medier, nettsiden vår eller i nyhetsbrev dersom du er medlem.