Faglig og politisk arbeid

Noen av de viktigste sakene vi har fått gjennomslag for:

  • 1:1 omsorg til kvinner i aktiv fødsel
  • Jordmorutdanningen har blitt et masterløp
  • Utdanningskapasiteten for jordmødre er økt med en ekstra utdanning fra 2019 og vi jobber for mer
  • Øremerkede midler til kommunal jordmortjeneste
  • Viktige gjennomslag i justert oppdragsdokument
  • Utprøving av kombinasjonsstillinger
  • Endring i finansiering av fødselsomsorgen (Helse og Samhandlingsplan 2024)
  • E-helsekort og bevilgning til dette

Vi er en betydelig samfunnsaktør, som får bred mediedekning for viktige jordmorsaker. Akkurat nå jobber vi med mange dagsaktuelle saker som du kan lese om i sosiale media, medier, nettsiden vår eller i nyhetsbrev dersom du er medlem. Leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, mener det er fullt mulig å rekruttere nok jordmødre til å gi følgetjeneste til gravide som bor 60 minutter unna sykehuset. Vi har ressurspersoner fra politisk valgt landsstyre eller fag og helsepolitisk avdeling i flere utvalg i direktorat, FHI, kompetansesenter med mer.