#JordmorKan

jordmorkan
JordmorKan kampanjebilde.

Hva kan en jordmor ?

Jordmødre og jordmortjenesten er den eneste nødvendige helseaktøren i friske gravide kvinners liv, når kvinnen foretrekker jordmoroppfølging under svangerskapet. Men jordmødre kan mer enn mange vet om. 

Jordmødre kan tilby alle nødvendige undersøkelser og medikamenter (prevensjon) friske kvinner trenger. Vi kan veilede og gi råd om alt fra pubertet til overgangsalder.

En frisk kvinne som bærer på et frisk barn, med et normal svangerskap som føder normalt til termin har mulighet til å kun gå til jordmor gjennom hele svangerskapet, og etter fødsel i barseltid, samt få etterkontroll til jordmor. Forskning viser at kvinner som går til jordmor i svangerskapet har bedre helse, får friskere barn og flere naturlige fødselsutfall nærmere termin.