Faglig og politisk arbeid

  • Leder for faggruppen av kardiologiske sykepleiere Hege Amofah, sitter i Sentralt Fagforum i NSF. Her er hun med på å påvirke den faglige retningen for NSF
  • Marianne Holter er redaktør i Hjerteposten som er faggruppens fagblad. Her publiseres alt fra fagartikler til intervjuer og presentasjoner av ulike arbeidssteder hvor medlemmene våre arbeider
  • Vi er medlemmer av den europeiske gruppen for helsepersonell som arbeider med kardiologiske problemstillinger. ACNAP er en datterorganisasjon under ESC. Vi anbefaler alle medlemmer å melde seg inn i ACNAP
  • Vår viktigste faglige arena er den årlige kardiologiske sykepleierkongressen. Den tre dager lange kongressen arrangeres av sentralstyret, i samarbeid med lokalgruppa hvor kongressen finner sted
  • Faggruppen gir innspill til høringer hvor NSF som organisasjon er høringsinstans.