Verdens hjertedag

hjertedag styret i nsf lks 2019 2021

I dag, onsdag 29. september er verdens hjertedag. Vi feirer dagen i Sykepleiernes hus med NSF i Oslo. Nå er generalforsamlingen gjennomført og det nye styret for 2021-2023 er:

Hege Amofah (Leder)

Marianne Laastad Sørensen

Janne Nilsen

Cecilie Odland

Anette Krane

Heidi Gulbrandsen

Vara: Karen By og Elisabeth Svela Wilhelmsen

Vi takker Trond Pettersen og Marianne Holter for innsatsen i 2019-2021. Vi vil savner dere!! For en innsats!!!!!