Om faggruppen

Kardiologisk sykepleier og medlem Berit Livik Andreassen ved St. Olavs hospital i Trondheim
Kardiologisk sykepleier og medlem Berit Livik Andreassen ved St. Olavs hospital i Trondheim

Vårt formål er å:

  • Skape møteplass for fag- og kunnskapsutvikling i kardiologisk sykepleie
  • Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet
  • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i kardiologisk sykepleie nasjonalt og internasjonalt
  • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet  
  • Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer
  • Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet innenfor kardiologisk sykepleie