Fag, utdanning og forskning

Fag

Faggruppen for kreftsykepleiere skal bidra til faglig identitet og tilhørighet for sine medlemmer.

Vi skal skape møteplasser for fag og kunnskapsutvikling. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere Landskonferanse annet hvert år, og samarbeide med lokallagene om samlinger og temamøter.

I tidsskriftet Kreftsykepleie presenteres fag, forskning og erfaringsbasert kunnskap.

Utdanning

Faggruppen skal bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for sitt fagområde.

Forskning

Faggruppen bidrar til utvikling, anvendelse og formidling av forskningsbasert kunnskap.

Medlemmer av faggruppen kan søke stipend til lokale eller regionale forsknings- og utviklingsprosjekter.

Tidsskriftet Kreftsykepleie presenterer aktuelle forskningsprosjekter og studier.