Faglig og politisk arbeid

For å kunne ivareta helsehjelp til kreftpasienter i ulike faser er det behov for at pasienter og pårørende møter spesialisert kompetanse.

Kreftsykepleiere arbeider både forebyggende, i utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering og innen palliasjon.

Avansert kreftbehandling og tidligere diagnostikk gjør at stadig flere overlever kreftsykdommen, men kan ha utfordringer knyttet til senskader. Kreft er samtidig en av de store dødsårsakene i Norge i dag.

Vi arbeider sammen med NSF for å utvikle kreftutdanningen, slik at vi best mulig kan møte dagens og morgendagens behov. Det arbeides nå med å tilpasse videreutdanningen i kreftsykepleie til et masterløp.