Om Faggruppen

Kreftsykepleier og medlem Ida Juklestad ved Radiumhospitalet i Oslo
Kreftsykepleier og medlem Ida Juklestad ved Radiumhospitalet i Oslo

Hvem kan bli medlem?

  • Sykepleiere som arbeider med kreftpasienter, eller som er interessert i kreftsykepleie og er medlemmer av NSF.
  • Medlemsskap oppnås ved å betale kontingent
  • Sykepleierhøgskoler, helseinstitusjoner og firma kan tegne abonnement på tidsskriftet Kreftsykepleie.

MEDLEMSFORDELER:

  • Du vil kunne søke stipendmidler for deltagelse på seminarer og konferanser.
  • Du vil få rabatt på Landskonferansen i kreftsykepleie som FKS arrangerer hvert 2. år.
  • Deltagelse i lokalgruppe av FKS. Lokallagene arrangerer fagdager og ulike fagseminar.
  • Du får tidsskriftet Kreftsykepleie

FKS hovedstyret

RolleNavn
Faggruppeleder Tanja Alme
Nestleder, EONS og skadinavisk kontakt Anne Lene Bull
Kasserer Åshild Knatten
Redaktør Marit Klævold
Lokallagsleder og annonseansvarlig Anne-Britt Hauge
Redaksjonsutvalg, Web og SoMe-ansvarlig, stipendansvarlig Merete Kløvning
Varamedlem, lokallagskontakt Kristin Bergum
Varamedlem, redaksjonsutvalg Ingvild Ramberg