Om Faggruppen

HVEM KAN BLI MEDLEM:

  • Sykepleiere som arbeider med kreftpasienter, eller som er interessert i kreftsykepleie og er medlemmer av NSF.
  • Medlemsskap oppnås ved å betale kontingent
  • Sykepleierhøgskoler, helseinstitusjoner og firma kan tegne abonnement på tidsskriftet Kreftsykepleie.

MEDLEMSFORDELER:

  • Du vil kunne søke stipendmidler for deltagelse på seminarer og konferanser.
  • Du vil få rabatt på Landskonferansen i kreftsykepleie som FKS arrangerer hvert 2. år.
  • Deltagelse i lokalgruppe av FKS. Lokallagene arrangerer fagdager og ulike fagseminar.
  • Du får tidsskriftet Kreftsykepleie