Norges første Professor i kreftsykepleie

Inger Utne

Inger Utne er Norges første professor i kreftsykepleie.

Inger Utne ble Norges første professor i kreftsykepleie for et år siden, men på grunn av covid, ble dette markert først nå, 7. juni 2022.

Inger er sykepleier med hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun har en Ph.D-grad fra Medisinsk fakultet fra UiO, og har mange års erfaring fra undervisning i kreftsykepleie til studenter på bachelor-, videreutdannings-, og masternivå. Hun har lang internasjonal erfaring fra University of California i San Fransisco, og har siden doktorgradsarbeidet jobbet tett med professor Christine Miaskowsi i forskersamarbeid.

Inger er opptatt av og forsker på kliniske kreftrelaterte problemstillinger som håp hos kreftpasienter, symptomlindring og spesielt eldre pasienter med kreft. "Dersom forskningen ikke kommer pasientene til gode, er det lite verdt", sier Inger.

Hun er prosjektleder for prosjektet "Kognitive og fysiske endringer hos eldre kreftpasienter som mottar kjemoterapi". En stipendiat og flere masterstudenter er knyttet til dette prosjektet.

I forhold til utdanningen, har Inger de siste årene jobbet hardt for at kreftsykepleierutdanningen skulle bli en masterutdanning, og i fra høsten 2022 starter OsloMet opp med dette, takket være henne.

Inger er god på samarbeid og nettverksbygging, og har i hele sin karriere hatt et nært samarbeid med praksisfeltet. Hun heier frem andre og er raus på å dele av sin kunnskap!

Gratulerer så mye, Inger! Vi gleder oss til fortsettelsen!

Teksten er skrevet av Kjersti Stokke, kreftsykepleier, OsloMet