Stipend inntil kr 7500,-

Stipendsøknader til vår egen landskonferanse i kreftsykepleie vil bli prioritert i de årene konferansen avholdes.

Stipendet er personlig og kan ikke utbetales til arbeidsgiver.

Kriterier:

Medlem i faggruppen Kreftsykepleierne NSF i minimum to år.

Søknaden må være fullstendig utfylt og innsendt innen fristen 08.12.23.

Har ikke mottatt stipend ved de siste to års tildelinger.