Stipend inntil kr 7500,-

Kriterier:

NSFs FKS medlem i to år

Søknad fullstendig utfylt og innsendt innen fristen

Ikke mottatt stipend ved de siste to års tildelinger

Stipendsøknader til vår egen landskonferanse i kreftsykepleie vil bli prioritert.

Stipendet er personlig og kan ikke utbetales til arbeidsgiver.