Om faggruppen

Kreftsykepleier og medlem Ida Juklestad ved Radiumhospitalet i Oslo
Kreftsykepleier og medlem Ida Juklestad ved Radiumhospitalet i Oslo

Hvem kan bli medlem?

  • Sykepleiere som arbeider med kreftpasienter, eller som er interessert i kreftsykepleie og er medlemmer av NSF.
  • Medlemskap oppnås ved å betale kontingent
  • Sykepleierhøgskoler, helseinstitusjoner og firma kan tegne abonnement på tidsskriftet Kreftsykepleie.

Medlemsfordeler:

  • Du vil kunne søke stipendmidler for deltagelse på seminarer og konferanser.
  • Du vil få rabatt på Landskonferansen i kreftsykepleie som FKS arrangerer hvert 2. år.
  • Deltagelse i lokalgruppe av FKS. Lokallagene arrangerer fagdager og ulike fagseminar.
  • Du får tidsskriftet Kreftsykepleie

FKS hovedstyret

RolleNavn
Faggruppeleder Tanja Alme
Nestleder, webansvarlig og EONS kontakt Anne-Lene Bull
Kasserer og medlemsansvarligÅshild Knatten
Redaktør Marit Klævold
Lokallagsleder, annonseansvarlig og skandinavisk kontaktAnne-Britt Hauge
Redaktør, SoMe- og stipendansvarlig Merete Kløvning
Varamedlem og lokallagskontakt Kristin Bergum
Varamedlem og redaksjonsutvalg Linda Falch-Koslung

Informasjon om GF 2021

Du som medlem finner informasjon om generalforsamling 2021 ved å følge lenkene under.