Fag, utdanning og forskning

Tips oss om relevante artikler som bør deles, eller om du ønsker å skrive selv. Send oss epost til: nsfflu@gmail.com.

Forskningsnettverk

Forskningsnettverket til NSF FLU er et nasjonalt nettverk for sykepleiere som forsker innen lungefaget.

Den overordnende hensikten med nettverket er å bygge opp og stryke det nasjonale forskningsmiljøet innen lungesykepleie. Hensikten med nettverket er også styrke forskning på problemstillinger som er relevant for pasienter med lungesykdommer og deres pårørende.

Aktuelle forskningsprosjekt:

  • Symptomer og livskvalitet
  • Samhandling
  • Pasienter og pårørendes erfaringer med å leve med lungesykdom i de ulike stadier av sykdomsforløpet
  • Lungesykepleierens funksjon og ansvar

Medlemmer av forskningsnettverket kan bistå med veiledning på masteroppgaver og andre forskningsprosjekter.

Du må ha mastergrad eller doktorgrad og være medlem av NSF FLU for å kunne bli med i forskningsnettverket. For å bli medlem, ta kontakt med leder av forskningsnettverket.

Systematisk review og metaanalyse på sykepleieintervensjoner

Forskningsnettverket til NSF FLU, med medforfattere, har publisert artikkel om systematisk review og metaanalyse på sykepleieintervensjoner for å lindre tung pust hos personer med kols i Journal of Advanced Nursing.

Fagblad for lungesykepleiere