Om faggruppen

NSF FLU skal

  • bedre kvalitet på sykepleie til lungepasienter
  • stimulere til utvikling, utdanning og forskning
  • fremme samarbeid på tvers av sykehus og kommuner
  • fremme samarbeid nasjonalt og internasjonalt
  • bidra til å videreutvikle utdanningsprogrammer