Om faggruppen

Sykepleier innen migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie, samt medlem, Ragnhild Storstein Spilker i Folkehelseinstituttet i Oslo
Leder for NSF faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie Ragnhild Storstein Spilker

Faggruppens formål er å:

  • Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling.
  • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie.
  • Bidra til fagutvikling og kvalitetssikring av grunn- og etterutdanning på fagfeltet migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie.
  • Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer.
  • Være et kompetansemiljø innen migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie i Norge.
  • Bidra til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner og nettverk med andre faggrupper og andre aktuelle yrkesgrupper.
  • Utvikle nasjonale, nordiske og internasjonale nettverk innen fagfeltet migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie.

Styremøter

Faggruppen har styremøter minst fire ganger årlig, og ellers så ofte lederen eller minst tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. Det føres protokoll fra styrets møter.

Styret er faggruppens høyeste utøvende organ mellom generalforsamlingene. Det står ansvarlig overfor generalforsamlingen og overfor Norsk Sykepleierforbunds forbundsstyre, sistnevnte med tanke på de krav som må imøtekommes for å være en godkjent faggruppe i NSF.