Fag, utdanning og forskning

Fag

I samarbeid med medlemmene deler vi gode eksempler innad i faggruppen. Like viktig er samarbeid med utdanningsinstitusjoner, brukerorganisasjoner og politisk arbeid.
Samtidig ønsker vi å oppmuntre medlemmer til utdanning og forskning ved hjelp av blant annet stipend.

Fagkarusell

Vi ønsker å støtte lokale fagmiljø både med planlegging og utarbeidelse av fagdager basert på det lokale fagmiljøets behov.

I fagkarusellen hjelper faggruppen med å arrangere fagdager - rundt om i landet. Vi bistår med organisering, program og forelesere.

Utdanning

Gjennom Høgskulen på Vestlandet er det nå over 100 sykepleiere med fullført klinisk videreutdanning i nevrosykepleie! 

Forskning

Faggruppen driver ikke selvstendig forskning, men har fokus på kunnskapsbasert pasientbehandling. Viser til Hjernerådet og European Association of Neuroscience Nursing.