Om faggruppen

Vi i Øre-Nese-Hals-faggruppen har et stort engasjement for faget vårt. Det handler om sykdom i et lite område av kroppen, som favner bredt ved å påvirke pasientenes livsviktige funksjoner. Blant annet å spise, puste og snakke. Vi vet at du som jobber innenfor dette fagområdet har en unik kompetanse på blant annet luftveier, blødninger, søvn, kreft og palliasjon. Vi jobber for å oppdatere deg på utviklingen innenfor faget vårt og gjøre siste nytt tilgjengelig for deg.

Øre-, nese og halssykepleier, samt medlem, Lena Charlotte Kvebæk ved Akershus universitetssykehus i Lørenskog
Øre-, nese- og halssykepleier, samt medlem, Lena Charlotte Kvebæk ved Akershus universitetssykehus i Lørenskog

Vi kan tilby:

  • Seminar for ØNH-sykepleiere i Norge hvert 2. år
  • Nordisk kongress for ØNH-sykepleiere i Norge, Sverige og Danmark hvert 4. år
  • Mulighet for å søke stipend til utdannelse eller deltagelse på seminar/kongress
  • Nyhetsbrev som sendes ut jevnlig til våre medlemmer
  • Faglig oppdatering via vår Facebookside

Vi er stolte over jobben du gjør for vår pasientgruppe, tusen takk!