Faglig og politisk arbeid

Operasjonssykepleierne NSF arbeider for å tydeliggjøre operasjonssykepleiernes kompetanse, fag og myndighetsområde. Vi arbeider for at;

  • Videreutdanning/master i operasjonssykepleie skal gi spesialistgodkjenning
  • Operasjonssykepleiere skal ha mulighet til å ta ansvar for eget fag, og myndighet til å utøve faget på forsvarlig vis
  • Operasjonssykepleiere skal få høyere lønn
    Se for øvrig våre innsatsområder.

Operasjonssykepleierne NSFs innsatsområder 2021-2023

Satsningsområdene er utarbeidet av styret. Innspill til områdene kan sendes til din lokalgruppeleder som vil videreformidle dem til styret. Satsningsområdene er førende for styrets arbeidet i perioden 2021-2023.